Zobrazení stavu kapacit Entry/Exit

Z důvodu změny vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem s účinností od 1. 1. 2011 lze historii kapacit zobrazit pouze od 1. 1. 2011.
... Zobrazení stavu kapacit pro vstupně/výstupní bod
Pevná vstupní kapacita
17.1.2022technická kapacita [GWh/d]% (volná / technická kapacita)přidělená k aukcismluvní nekoordinovaná kapacitasmluvní koordinovaná kapacitavolná nekoordinovaná kapacita / STUIOLI ***)volná dlouhodobá kapacitaovernominace
HB - Brandov OPAL 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Brandov STEGAL 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/AANO
HB - Český Těšín 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/AANO
HB - Eugal 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Hora sv. Kateřiny - Olbernhau 0,000 000 x)0,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Hora sv. Kateřiny 0,000 000 x)0,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Lanžhot 1 640,413 4280,00 1 612,861 428 27,552 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Mokrý Háj 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/AANO
HB - TRU 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/AANO
HB - VIP Brandov ****) 2 546,337 519 *) [1]2,00 290,187 093 1 126,396 058 1 084,819 368 [2] 44,935 000N/ANE
HB - VIP Waidhaus ****) 150,000 00066,00 50,720 000 0,480 000 0,000 000 98,800 000N/ANE
HB - Waidhaus 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
PZP - MND GS 153,990 00080,00 0,000 000 30,602 836 0,000 000 123,387 164NE
PZP - Moravia GS 79,650 000100,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 79,650 000NE
PZP - RWE Gas Storage CZ **) 443,000 00037,00 0,000 000 280,772 054 0,000 000 162,227 946NE
*) Z přístupu třetích stran je vyjmuta technická kapacita ve výši cca 869 GWh/d do konce roku 2020 a ve výši cca 958 GWh/d od roku 2021 do konce roku 2034.
**) Technická kapacita v případě prázdného zásobníku Háje je snížena o 5 mil.m3/den.
***) Jedná se o dodatečnou kapacitu uvolnenou v rámci CMP mechanismu.
****) Maximální možné využití kapacity je ovlivněno odstávkou viz sekce Odstávky pevné kapacity.
x) Jedná se o konkurenční kapacity na vstupních bodech Hora sv. Kateřiny a Hora sv. Kateřiny – Olbernhau.
[1] Z Technické kapacity je až 869 GWh/d do konce roku 2020 a dále 958 GWh/d do konce roku 2034 dostupných v režimu "point-to-point" vstup VIP Brandov - výstup VIP Waidhaus. Zbývající technická kapacita může být využita pro přepravu do libovolných výstupních bodů. Nominace nad rámec této zbývající kapacity mohou být v případě jejich technické nepřepravitelnosti přerušeny.
[2] Smluvní koordinovaná vstupní kapacita VIP Brandov již zahrnuje rezervace budoucí přírůstkové kapacity ve výši cca 598 GWh/d od 1.1.2020 , cca 1007 GWh/d v GY 2020 a GY 2021 a cca 896 GWh/d v následujících letech.
Pevná výstupní kapacita
17.1.2022technická kapacita [GWh/d]% (volná / technická kapacita)přidělená k aukcismluvní nekoordinovaná kapacitasmluvní koordinovaná kapacitavolná nekoordinovaná kapacita / STUIOLI ***)volná dlouhodobá kapacitaovernominace
HB - Brandov OPAL 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Brandov STEGAL 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Český Těšín 30,051 5600,00 13,539 560 16,512 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Eugal 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Hora sv. Kateřiny - Olbernhau 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Hora sv. Kateřiny 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Lanžhot 1 246,380 0000,00 124,638 000 0,000 000 1 121,742 000 0,000 000N/ANE
HB - TRU 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/AANO
HB - VIP Brandov 487,665 7320,00 484,035 708 0,000 000 3,630 024 0,000 000N/ANE
HB - VIP Waidhaus 1 071,471 783 *)0,00 110,375 893 961,095 890 0,000 000 0,000 000N/ANE
HB - Waidhaus 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
PZP - MND GS 83,898 00094,00 0,000 000 5,079 000 0,000 000 78,819 000NE
PZP - Moravia GS 47,790 000100,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 47,790 000NE
PZP - RWE Gas Storage CZ **) 356,000 000100,00 0,000 000 1,189 000 0,000 000 354,811 000NE
PPZ - Bečov 58,102 02092,00 0,000 000 4,850 000 0,000 000 53,252 020N/ANE
PPZ - Čepro Roudnice nad Labem 0,190 00083,00 0,000 000 0,031 860 0,000 000 0,158 140N/ANE
PPZ - Green Gas DPB 0,240 00012,00 0,000 000 0,212 400 0,000 000 0,027 600N/ANE
PPZ - Holcim Prachovice 5,000 000100,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 5,000 000N/ANE
PPZ - innogy GS VS 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
PPZ - Lafarge Cement Cížkovice 0,950 00072,00 0,000 000 0,265 500 0,000 000 0,684 500N/ANE
PPZ - Lovochemie Lovosice 2,700 00053,00 0,000 000 1,274 400 0,000 000 1,425 600N/ANE
PPZ - MND GS VS 0,000 0000,00 0,000 000 0,000 000 0,000 000 0,000 000N/ANE
PPZ - Planá nad Lužnicí 3,132 90032,00 0,000 000 2,124 000 0,000 000 1,008 900N/ANE
PPZ - Rotor Clip s.r.o. 0,120 00079,00 0,000 000 0,025 554 0,000 000 0,094 446N/ANE
*) Z přístupu třetích stran je vyjmuta technická kapacita ve výši cca 869 GWh/d do konce roku 2020 a ve výši cca 958 GWh/d od roku 2021 do konce roku 2034.
**) Technická kapacita v případě plného zásobníku Háje je snížena o 5 mil.m3/den a je dále negativně ovlivňována odběry zejména v Moravském regionu.
***) Jedná se o dodatečnou kapacitu uvolnenou v rámci CMP mechanismu.
Competing kapacita
17.1.2022technická kapacita [GWh/d]% (volná / technická kapacita)smluvní nekoordinovaná kapacitasmluvní koordinovaná kapacitavolná nekoordinovaná kapacita
Competing HSK a Olbernhau 473,000 000100.00 0,000 000 0,000 000 473,000 000
Přerušitelná vstupní kapacita
17.1.2022smluvní nekoordinovaná kapacitavolná přerušitelná kapacitanabídnutá v aukci
HB - Brandov OPAL 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Brandov STEGAL 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Český Těšín 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Eugal 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateřiny - Olbernhau 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateřiny 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Lanžhot 0,000 000 1 640,413 428 0,000 000
HB - Mokrý Háj 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - TRU 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - VIP Brandov 0,000 000 2 546,337 519 0,000 000
HB - VIP Waidhaus 0,000 000 150,000 000 0,000 000
HB - Waidhaus 0,000 000 0,000 000 0,000 000
PZP - MND GS 4,236 800 149,753 200 0,000 000
PZP - Moravia GS 3,004 000 76,646 000 0,000 000
PZP - RWE Gas Storage CZ 0,000 000 443,000 000 0,000 000
Přerušitelná výstupní kapacita
17.1.2022smluvní nekoordinovaná kapacitavolná přerušitelná kapacitanabídnutá v aukci
HB - Brandov OPAL 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Brandov STEGAL 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Český Těšín 10,176 000 19,875 560 0,000 000
HB - Eugal 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateřiny - Olbernhau 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Hora sv. Kateřiny 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - Lanžhot 0,000 000 1 246,380 000 0,000 000
HB - TRU 0,000 000 0,000 000 0,000 000
HB - VIP Brandov 0,000 000 487,665 732 0,000 000
HB - VIP Waidhaus 0,000 000 1 071,471 783 0,000 000
HB - Waidhaus 0,000 000 0,000 000 0,000 000
PZP - MND GS 0,000 000 83,898 000 0,000 000
PZP - Moravia GS 0,000 000 47,790 000 0,000 000
PZP - RWE Gas Storage CZ 0,000 000 356,000 000 0,000 000
PPZ - Bečov 0,000 000 58,102 020 0,000 000
PPZ - Čepro Roudnice nad Labem 0,000 000 0,190 000 0,000 000
PPZ - Green Gas DPB 0,000 000 0,240 000 0,000 000
PPZ - Holcim Prachovice 0,000 000 5,000 000 0,000 000
PPZ - innogy GS VS 0,000 000 0,000 000 0,000 000
PPZ - Lafarge Cement Cížkovice 0,000 000 0,950 000 0,000 000
PPZ - Lovochemie Lovosice 0,000 000 2,700 000 0,000 000
PPZ - MND GS VS 0,000 000 0,000 000 0,000 000
PPZ - Planá nad Lužnicí 0,000 000 3,132 900 0,000 000
PPZ - Rotor Clip s.r.o. 0,000 000 0,120 000 0,000 000